Изпратете писмено запитване

ДКЦ „Св. Марина“- Варна, ет. 3, каб 314, бул. „Христо Смирненски“ 1, тел. за записване:
052 978781
0888 978671