Диагностика и лечение на съдови заболявания

прегледи по НЗОК

Разширените вени или “вариците“ са заболяване, което се проявява с неравномерно разширяване и змиевидно нагъване на подкожните вени на долните крайници.В началните стадий промените са повече козметични.

Tромбофлебит – представлява асептично (небактериално) възпаление на повърхностните вени с тромботичен процес в тях. Забелязва се шнуровидно болезнено уплътнение по хода на вената кожата е топла, оточна и зачервена.

Това е заболяване, при което се формира тромб в лумена на вена на дълбоката венозна система. Това предизвиква вторична възпалителна реакция, която постепенно обхваща тромба, венозната стена и перивенозните тъкани.

съдов хирург

Доц. д-р Николай Тодоров Дончев, д.м

Доц. д-р Николай Тодоров Дончев, д.м. е роден през 1977г. Завършва медицина с отличен успех /5.71/ през 2001г. във ВМИ-Пловдив. През 2002г. започва специализация по Xирургия в МБАЛ „Пловдив”. В периода 2002-2003г. работи в Клиника по Кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив. През 2005г. започва докторантура по „Сърдечно-съдова хирургия” към Медицински Университет-Варна и УМБАЛ „Св. Анна” – Варна. През 2006г. спечелва субсидия на национален проект на тема „Ендолазерно лечение на разширени вени” от Фонд „Научни Изследвания” към МОН. Впоследствие като част от проекта специализира „Ендолуминално лазерно лечение на разширени вени” в „Hospital Sagrat Cor”, Барселона, Испания. През 2007г. придобива специалност по Хирургия.

От 2008г. е ординатор към Клиниката по Съдова Хирургия на УМБАЛ „Св. Анна” – Варна, където работи до 2014г. В началото на 2011г. придобива образователна и научна степен „доктор” по „Сърдечносъдова хирургия” въз основа на защитена дисертация на тема „Ендовенозно лазерно лечение на варикозно разширени вени”. През същата година придобива втора специалност по Съдова Хирургия. От 2011г. е назначен за асистент по Съдова Хирургия към Медицински Университет-Варна, а от 2013г. е главен асистент. През 2014г. д-р Дончев започва работа в Клиниката по Съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Марина”-Варна, а от 2016г. е доцент по Съдова хирургия. От 2014г работи и в ДКЦ „Св. Марина“-Варна.

Повече   

Стрипинг

striping

Лазерна аблация