Остра артериална недостатъчност на крайниците (ОАНК)

Остра Артериална Недостатъчност на Крайниците (ОАНК) – получава се в резултат на внезапно прекъсване на магистралния артериален кръвоток. Дължи се най-често на артериална емболия (60%), артериална тромбоза (20%) или съдова травма (15%). Има пет главни клинични симптома-внезапна, остра болка, изстиване и изтръпване на крайника, поява на восъчна бледост и невъзможност за движение на последния, както и изчезване на периферния пулс. Диагноза се поставя единствено от специалист по съдова хирургия с или без помощта на съдов доплер, а лечението е единствено и само оперативно-извършва се емболектомия с емболектомичен катетър на Фогарти и ако това лечение се забави повече от 24ч. пациентът може да си загуби
крайника.