Съдови заболявания

Венозни

Разширени вени

Tромбофлебит

Дълбока венозна тромбоза

Артериални

Аневризма
на абдоминалната
аорта

Хроничната артериална недостатъчност на крайниците

Остра артериална недостатъчност на крайниците