Tромбофлебит

tromboflebitTромбофлебит – представлява асептично (небактериално) възпаление на повърхностните вени с тромботичен процес в тях.
Забелязва се шнуровидно болезнено уплътнение по хода на вената, а кожата е топла, оточна и зачервена.
Може да доведе до ДВТ и БТЕ, когато процесът прогресира в проксимална посока и премине сафенофеморалното съустие (достигне до слабиннта гънка). Друго усложнение е гнойният тромбофлебит.
Лекува се консервативно, а когато процесът премине горната трета на бедрото – оперативно. Гнойният тромбофлебит също следва да се оперира.