Стрипинг

Операцията започва с високо лигиране в слабинната гънка на голямата подкожна вена на мястото на вливането й в дълбоката бедрена вена (кросектомия) с цел прекъсването на патологичния рефлукс. Важен момент от операцията са отделянето, лигирането и резецирането на всички притоци на вената. След това се използва специална сонда (стрипер) въведена в дисталния участък на вената и изведена в ингвиналната гънка за изтръгване отдолу нагоре на фиксираната към стрипера вена. Страничните разширени притоци се отстраняват по метода на минифлебектомията.